ts_has_health

Синтаксис

stock ts_has_health(id) {

Описание

Тази функция няма описание.