ts_has_infammo

Синтаксис

stock ts_has_infammo(id) {

Описание

Тази функция няма описание.