ts_has_slowmo

Синтаксис

stock ts_has_slowmo(id) {

Описание

Тази функция няма описание.