ts_has_slowpause

Синтаксис

stock ts_has_slowpause(id) {

Описание

Тази функция няма описание.