ts_is_running_powerup

Синтаксис

native ts_is_running_powerup(id);

Описание

Тази функция няма описание.