ts_is_theone

Синтаксис

stock ts_is_theone(id) {

Описание

Тази функция няма описание.