ts_set_fakeslowmo

Синтаксис

native ts_set_fakeslowmo(id,Float:time);

Описание

Тази функция няма описание.