ts_set_fakeslowpause

Синтаксис

native ts_set_fakeslowpause(id,Float:time);

Описание

Тази функция няма описание.