ts_setpddata

Синтаксис

native ts_setpddata( knifeoffset );

Описание

Тази функция няма описание.