ts_setusercash

Синтаксис

native ts_setusercash( index, money );

Описание

Тази функция няма описание.