Списък на константи в tsx.inc

*********** Shared Natives Start *******************************
Forward types
Custom Weapon Support
*********** Shared Natives End *******************************