block_pull_push

Синтаксис

forward block_pull_push(id, pullpush_type)

Употреба

id
Индекс на играча
pullpush_type
Тип на местенето на блока (1 - теглене , 2 - бутане)

Описание

Извиква се при теглене или бутане на блок

Забележка

Върнете стойност FORWARD_CONTINUE, за да спрете изпълнението на forward-a.