force_user_hud_data

Синтаксис

native force_user_hud_data()

Описание

Извиква фунцкията за показване на HUD-a на играчите

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.