force_weapon_menu

Синтаксис

native force_weapon_menu(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква функцията за менюто за оръжия

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.