fun_block_touch_post

Синтаксис

forward fun_block_touch_post(id, ent, funtype)

Употреба

id
Индекс на играча
id
Индекс на ентитито на блока
funtype
Забавен тип на блока (BLOCKS_YELLOW - бързодвижещ се блок , BLOCKS_BLACK - недвижим блок , BLOCKS_BLUE - забавящ блок , BLOCKS_RED - запалващ блок)

Описание

Извиква се след докосване на играч със забавен блок