get_build_phase_remaining_time

Синтаксис

native get_build_phase_remaining_time()

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща оставащото време на строителната фаза

Връщаща стойност

Връща оставащото време на строителната фаза в секунди. (int)