get_roundmode

Синтаксис

native get_roundmode()

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща съответна стойност на режима на игра в момента

Връщаща стойност

Връща съответна стойност на режима на игра в момента (MODE_NORMAL - нормален режим (с убийства) , MODE_INFECTION - режим с инфекции) . (int)