get_user_block_distance

Синтаксис

native get_user_block_distance(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща стойността на разстоянието на играч между последния блок, който е движил

Връщаща стойност

Връща разстоянието на играч между последния блок, който е движил. (float)