get_user_block_ent

Синтаксис

native get_user_block_ent(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща индекс на ентитито на блока, който играчът мести в момента

Връщаща стойност

Връща индекс на ентитито на блока, който играчът мести в момента. (int)