get_user_credits

Синтаксис

native get_user_credits(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща стойността на кредитите на играч

Връщаща стойност

Връща кредитите на играч. (int)