get_user_fire_duration

Синтаксис

native get_user_fire_duration(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща стойността на оставащата кръв за взимане при горене

Връщаща стойност

Връща стойността на оставащата кръв за взимане при горене. (int)