get_user_zombie_class

Синтаксис

native get_user_zombie_class(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща индекса на зомби класа на играча. (int)

Връщаща стойност

Връща индекса на зомби класа на играча (-1 ако е Classic Zombie)