grab_block_post

Синтаксис

forward grab_block_post(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се след взимане на блок

Забележка

Върнете стойност FORWARD_CONTINUE, за да спрете изпълнението на forward-a.