is_user_banned

Синтаксис

native is_user_banned(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща съответна стойност, ако играчът е баннат (местенето на блоковете)

Връщаща стойност

Връща true ако е и false - ако не е. (bool)