is_user_frozen

Синтаксис

native is_user_frozen(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща съответна стойност, ако играчът е заледен

Връщаща стойност

Връща true ако е и false - ако не е. (bool)