is_user_zombie

Синтаксис

native is_user_zombie(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща съответна стойност, ако играчът е зомби

Връщаща стойност

Връща true ако е зомби и false - ако не е. (bool)