reset_barrierent

Синтаксис

native reset_barrierent()

Описание

Рестартира местоположението на бариерата (ако има такава)

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.