reset_block_fun_type

Синтаксис

native reset_block_fun_type(ent)

Употреба

ent
Индекс на ентитито на блока

Описание

Премахва забавния тип на блок

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.