restore_user_rendering

Синтаксис

native restore_user_rendering(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Възвръща rendering-а на играча (полезно за премахване на glow и възвръщане на невидимостта на играча)

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.