set_block_fun_type

Синтаксис

native set_block_fun_type(ent, funtype)

Употреба

ent
Индекс на ентитито на блока
funtype
Забавен тип на блока (BLOCKS_YELLOW - бързодвижещ се блок , BLOCKS_BLACK - недвижим блок , BLOCKS_BLUE - забавящ блок , BLOCKS_RED - запалващ блок)

Описание

Задава забавен тип на блок

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.