set_user_block_distance

Синтаксис

native set_user_block_distance(id, Float:dist)

Употреба

id
Индекс на играча
dist
Стойността на разстоянието на играч между последния блок, който е движил, което искаме да зададем

Описание

Задава стойността на разстоянието на играч между последния блок, който е движил