set_user_was_zombie

Синтаксис

native set_user_was_zombie(id, true)

Употреба

id
Индекс на играча
true
Стойността - 1 ако е бил, 0 - ако не е

Описание

Задава стойност дали играчът е бил зомби при раждането си (ако е бил накрая на рунда ще бъде човек, използва се при инфекции)

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.