set_user_zombie_class

Синтаксис

native set_user_zombie_class(id, classid)

Употреба

id
Индекс на играча
classid
Индекс на зомби класа (-1 - Classic Zombie)

Описание

Задава индекса на зомби класа на играча

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.