shop_item_selected

Синтаксис

forward shop_item_selected(id, itemid)

Употреба

id
Индекс на играча
itemid
Индекс на итема

Описание

Извиква се при избиране на итем от shop менюто

Забележка

Върнете стойност FORWARD_CONTINUE, за да блокирате купуването на даден итем.