user_burn

Синтаксис

native user_burn(attacker, victim, duration)

Употреба

attacker
Индекс на играча
victim
Индекс на играча жертва
duration
Максимална кръв за взимане при горене (0 - стойността ще се взима от CVAR-a vzbb_grenade_fire_duration)

Описание

Запалва играч

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.