user_burn_pre

Синтаксис

forward user_burn_pre(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се преди всяко взимане на кръв при запалване на играч