user_can_build

Синтаксис

native user_can_build()

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща съответна стойност, ако играчите могат да строят (ако в момента е строителната фаза)

Връщаща стойност

Връща true ако могат и false - ако не могат. (bool)