user_freeze_cool

Синтаксис

native user_freeze_cool(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Заледява играч (играчът веднага започва да се топи)

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.