user_freeze_cool_post

Синтаксис

forward user_freeze_cool_post(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се след като играч започне да се топи