user_freeze_pre

Синтаксис

forward user_freeze_pre(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се преди замразяване на играч