user_infect_pre

Синтаксис

forward user_infect_pre(victim, infector)

Употреба

victim
Индекс на жертвата
infector
Индекс на инфектиращия

Описание

Извиква се преди инфектиране на играч

Забележка

Върнете стойност FORWARD_CONTINUE, за да спрете изпълнението на forward-a.