user_unfreeze_cool_post

Синтаксис

forward user_unfreeze_cool_post(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се след като играч спре да се топи