user_unfreeze_post

Синтаксис

forward user_unfreeze_post(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се след премахването на замразяването на играч