user_uninfect

Синтаксис

native user_uninfect(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Деинфектира играч

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.