user_uninfect_pre

Синтаксис

forward user_uninfect_pre(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се преди деинфектиране на играч

Забележка

Върнете стойност FORWARD_CONTINUE, за да спрете изпълнението на forward-a.