was_user_zombie

Синтаксис

native was_user_zombie(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща съответна стойност, ако играчът е бил зомби при раждането си

Връщаща стойност

Връща true ако е бил зомби и false - ако не е бил. (bool)