xs__task_setup

Синтаксис

stock xs__task_setup(const param[], taskid)

Описание

Тази функция няма описание.