xs_acos

Синтаксис

stock Float:xs_acos(Float:pa,Float:pb)

Описание

Тази функция няма описание.