xs_get_maxmessages

Синтаксис

stock xs_get_maxmessages()

Описание

Тази функция няма описание.