xs_sin

Синтаксис

stock Float:xs_sin(Float:pa,Float:pb)

Описание

Тази функция няма описание.